NUMA BE // BASEMENT // SK

MIKRO

Basement Crew je ako hydra. Má mnoho hláv. A Numa Be a.k.a. Mikro je ďaľšou rovnako dôležitou. Spolu s Cukerom je jedným z majiteľov značky a spoluzakladateľom Basement-u a tiež jedným z hlavných organizátorov Basement Festivalu. V jeho setoch dominujú kombinácie melodického Liquidu, temného Deepu a reže to jak mäsiar ostrým Neurom. Veľmi rád obohacuje vystúpenie o živé nástroje, hlavne perkusie, saxofón a gitaru. Numa Be je mág ktorý vie nájsť rovnováhu medzi harmóniou a tvrdými bítmi. Varovanie pre kardiakov – prílišné počúvanie Numa Be-ho setov môže zapríčiniť mimovoľné samovznietenie.